European Severe Weather Database
Evropská databáze nebezpečných meteorologických jevů
Version 4.4   (Dec 2018)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

Uživatelské jméno:

Heslo:

Pamatovat uživ. jméno

Přihlásit se při příští návštěvě

ESWD Partneři

Definice

Prachový / písečný vír   
Prachový vír (čertík, rarášek): Vír, který není spojený s konvektivní bouří, často v průměru měřící od pár metrů do pár desítek metrů, vyvíjející se od zemského povrchu směrem nahoru. Je zviditelněný materiálem zdvihnutým ze zemského povrchu nebo vodními kapičkami. Tyto vzdušné víry vznikají z teplotního rozdílu mezi povrchem a vzduchem nad ním. Za tyto rarášky nejsou považované víry v závětří objektů (např. budov).    

Gustnado
Gustnádo: Vzdušný vír vznikající na čele výtoku studeného vzduchu bouřky, který je zviditelněný materiálem zdvihnutým ze zemského povrchu. Má typicky v průměru několik metrů až několik desítek metrů a vyvíjí se ve směru od zemského povrchu nahoru, ale není spojený s oblakem. V případě nejasnosti, zda šlo opravu o gustnádo, jej takto neoznačujte. Pokud není jisté, že šlo o gustnádo nebo tornádo, zvolte tornádo. Pokud se místo gustnáda mohly vyskytnout všeobecně jen silné nárazy větru, prosím vyberte tuto skupinu (silných nárazů větru).

Přívalový déšť  
Přívalový déšť: Déšť velké intenzity a v našich oblastech krátkého trvání a malého plošného rozsahu. Způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí.  

Velké kroupy    
Nebezpečné krupobití: Padající kroupy mající v průměru (nebo v nejdelšim rozměru) 2 centimetry a/nebo množství menších krup, které vytvoří vrstvu 2 cm a více na plochých částech zemského povrchu.    

Tornádo 
Tornádo nebo vodní smršť je vzdušný vír typicky o průměru metrů až stovek metrů, výjimečně až přes kilometr, vyvíjející se mezi konvektivním oblakem a zemským povrchem. Může být zviditelněný kondenzací vodní páry nebo zdvihnutým materiálem ze zemského povrchu (např. i vodou v případě vodní smrště.

Poznámka: Vyberte kategorii „tornádo nebo vodní smršť“ pokud se s velkou pravděpodobností jeden z těchto jevů opravdu vyskytl nebo pokud není možné rozlišit mezi tornádem nebo gustnádem. V případě, že mohlo jít jen o "silné nárazy větru" zvolte prosím tuto kategorii. 

Nebezpečný náraz větru    
Silné nárazy větru: Silný náraz větru je náraz, kterému byla změřena rychlost nejméně 25 m/s nebo který způsobil škody, které korespondují s rychlostí větru 25 m/s nebo více.    

Silné sněžení / sněhová bouře    
Sněžení (sněhové krupky) nebo sněhová bouře, působící zranění nebo ztráty na životech, významné materiální a ekonomické škody, případně mající potenciál způsobit výše uvedené. Hlášení o výskytu těchto jevů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody, ale množství spadlého sněhu je v rámci místa výskytu výjimečné.    

Námrazový jev    
Mrznoucí déšť nebo mrholení, mrznoucí mlha, ledovka, námraza a jinovatka, působící výrazné narušení běžného života nebo škody. Hlášení o výskytu těchto jevů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody, ale jejich intenzita je v rámci místa výskytu výjimečná.    

Lavina    
Deskové nebo prachové laviny, sesuvy půdy nebo bahna, působící výrazné narušení běžného života nebo škody. Hlášení o výskytu těchto jevů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody, ale jejich rozměry jsou v rámci místa výskytu výjimečné.    

Úder blesku    
Úder blesku působící výrazné škody na letadlech, vozidlech nebo plavidlech. Zraňující či usmrcující osoby nebo zvířata. Hlášení o výskytu kulových blesků nebo jiných výjimečných elektrických úkazů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody.    

Kritéria hlášení