European Severe Weather Database
Европейска база данни за локални опасни метеорологични явления
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

username:

password:

запомни username

следващият път влезни автоматично

ESWD партньори

Регистрирайте опасно метеорологично явление

По-долу вие можете да регистрирате своето събитие на три етапа, започвайки с типа и местоположението на събитието. След подаването, подаването, сведението ще бъде вкарано директно в базата данни като "неверифицирано". Независимо оттова, ние си запазваме правата да изтрием или променим данните, без да уведомим.

За да осъвремените или преработите явлението, което вече сте въвели, можете отново да го въведете, като внимавате в текстовата кутийка "връзка с информацията" че това сведение трябва да замести друго, вече въведено. Вие също така можете да изпратите корекция на електронната поща maintenance(at)eswd.essl.org (без скобите).


ВИД НА СЪБИТИЕТО

Първо, ако обичате, изберете вида на явлението.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Държава

Изберете името на най-близко разположения град, селище или село.

Вие можете да въведете комплекс от характеристики посредством техните опростени еквиваленти , p.e. ü -> uДефиниция

прашен дявол   
Вихър, който не е свързан с гръмотевична буря, обикновено с диаметър от няколко метра до няколко десетки метра, от земната повърхност нагоре, но без да достига някакъв облак. Той може да се види вследствие материалите, които издига от сушата (дяволи над сушата) или вследствие водните капки (водни дяволи). Тази малка вихрушка е в резултат на температурната разлика между земната повърхност и въздухът над него. Завихряния на подветрената страна на обекти (сгради) не се разглеждат!   

прашна вихрушка
Вихър, образуващ се по "гъст фронт" на конвективната буря, видим вследствие материалите, издигнати от земната повърхност. Обикновено има диаметър от няколко метра до няколко десетки метра. Издига се нагоре от земната повърхност, но без да достига някакъв облак. В случай, че не си сигурен, че е имало гъстнадо - не го избирай гъстнадо. Ако не е сигурно дали явлението е било гъстнадо или смерч (торнадо), изберете « смерч (торнадо) ». Ако « с!

силен дъжд  
Силен валеж, дефиниран тук е такова голямо количество валеж, че са причинени съществени щети, или не са наблюдавани щети, но количеството е изключително голямо за дадения регион.  

едра градушка    
Падащите градови зърна са с диаметър (в най-дългата посока) 2.0 сантиметра или повече и/или по-малки градови зърна, които образуват слой с дебелина 2.0 сантиметра или повече върху хоризонтална част от земната повърхност.    

смерч (торнадо) 
Смерч (торнадо) или воден смерч (торнадо) е вихър обикновено с размери от няколко метра до няколко десетки метра в диаметър, разпростиращ се между конвективния облак и земната повърхност, който става видим благодарение на водната кондензация и/или благодарение на материалите (т.e. вода при воден смерч) които са издигнати от повърхността.

Забележка : изберете « смерч (торнадо) или воден смерч (торнадо) » когато! 

силен порив на вятъра    
Силен порив на вятъра е порив със скорост 25 м/сек или повече или такъв, нанесъл щети, каквито би нанесъл вятър с пориви 25 м/сек и повече.     

heavy snowfall/snowstorm    
Snow (also snow graupel) or snowstorm causing injuries or casualties, considerable material or economical damage, or the potential to cause these, or no damage reports are known but snowfall amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

icing    
Freezing rain or freezing drizzle or freezing fog or black/clear ice or glaze or hard-packed snow or hoarfrost or rime causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

avalanche    
Slab avalanche or loose snow avalanche or land slide or mud slide or battering waves or storm surge/storm tide causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but a dimension has been observed that is exceptional for the region in question.    

lightning    
A lightning strike causing important damage to aircraft, vehicles, ships, or injuring/killing people or animals. Ball lightning or other exceptional lightning phenomena can be reported in this category also if no damage was reported.    

Reporting criteria