European Severe Weather Database
Evropská databáze nebezpečných meteorologických jevů
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

Uživatelské jméno:

Heslo:

Pamatovat uživ. jméno

Přihlásit se při příští návštěvě

ESWD Partneři

Nahlásit projev význačného počasí

Níže můžete nahlásit jev ve třech krocích, začínaje typem jevu a místem jeho výskytu. Po vložení budou jevy přidané přímo do databáze jako neověřené hlášení. Vyhrazujeme si právo na vymazání nebo úpravu dat bez upozornění.

Pro doplnění nebo úpravu hlášení, které bylo vloženo, prosím vložte hlášení o jevu znovu a v kontaktních informacích přesně uveďte, že tato zpráva nahrazuje předchozí hlášení. Můžete taktéž zaslat opravu přes mail na maintenance(zavináč)essw.essl.org (bez závorek).


DRUH JEVU

Nejprve prosím zvolte druh jevu.

POLOHA

Stát

Vyberte název nejbližšího města či obce.

Můžete vynechat diakritiku písmen a nechat jen jejich jednoduché ekvivalenty, např. Ž -> Z.Definice

Prachový / písečný vír   
Prachový vír (čertík, rarášek): Vír, který není spojený s konvektivní bouří, často v průměru měřící od pár metrů do pár desítek metrů, vyvíjející se od zemského povrchu směrem nahoru. Je zviditelněný materiálem zdvihnutým ze zemského povrchu nebo vodními kapičkami. Tyto vzdušné víry vznikají z teplotního rozdílu mezi povrchem a vzduchem nad ním. Za tyto rarášky nejsou považované víry v závětří objektů (např. budov).    

Gustnado
Gustnádo: Vzdušný vír vznikající na čele výtoku studeného vzduchu bouřky, který je zviditelněný materiálem zdvihnutým ze zemského povrchu. Má typicky v průměru několik metrů až několik desítek metrů a vyvíjí se ve směru od zemského povrchu nahoru, ale není spojený s oblakem. V případě nejasnosti, zda šlo opravu o gustnádo, jej takto neoznačujte. Pokud není jisté, že šlo o gustnádo nebo tornádo, zvolte tornádo. Pokud se místo gustnáda mohly vyskytnout všeobecně jen silné nárazy větru, prosím vyberte tuto skupinu (silných nárazů větru).

Přívalový déšť  
Přívalový déšť: Déšť velké intenzity a v našich oblastech krátkého trvání a malého plošného rozsahu. Způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí.  

Velké kroupy    
Nebezpečné krupobití: Padající kroupy mající v průměru (nebo v nejdelšim rozměru) 2 centimetry a/nebo množství menších krup, které vytvoří vrstvu 2 cm a více na plochých částech zemského povrchu.    

Tornádo 
Tornádo nebo vodní smršť je vzdušný vír typicky o průměru metrů až stovek metrů, výjimečně až přes kilometr, vyvíjející se mezi konvektivním oblakem a zemským povrchem. Může být zviditelněný kondenzací vodní páry nebo zdvihnutým materiálem ze zemského povrchu (např. i vodou v případě vodní smrště.

Poznámka: Vyberte kategorii „tornádo nebo vodní smršť“ pokud se s velkou pravděpodobností jeden z těchto jevů opravdu vyskytl nebo pokud není možné rozlišit mezi tornádem nebo gustnádem. V případě, že mohlo jít jen o "silné nárazy větru" zvolte prosím tuto kategorii. 

Nebezpečný náraz větru    
Silné nárazy větru: Silný náraz větru je náraz, kterému byla změřena rychlost nejméně 25 m/s nebo který způsobil škody, které korespondují s rychlostí větru 25 m/s nebo více.    

Silné sněžení / sněhová bouře    
Sněžení (sněhové krupky) nebo sněhová bouře, působící zranění nebo ztráty na životech, významné materiální a ekonomické škody, případně mající potenciál způsobit výše uvedené. Hlášení o výskytu těchto jevů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody, ale množství spadlého sněhu je v rámci místa výskytu výjimečné.    

Námrazový jev    
Mrznoucí déšť nebo mrholení, mrznoucí mlha, ledovka, námraza a jinovatka, působící výrazné narušení běžného života nebo škody. Hlášení o výskytu těchto jevů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody, ale jejich intenzita je v rámci místa výskytu výjimečná.    

Lavina    
Deskové nebo prachové laviny, sesuvy půdy nebo bahna, působící výrazné narušení běžného života nebo škody. Hlášení o výskytu těchto jevů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody, ale jejich rozměry jsou v rámci místa výskytu výjimečné.    

Úder blesku    
Úder blesku působící výrazné škody na letadlech, vozidlech nebo plavidlech. Zraňující či usmrcující osoby nebo zvířata. Hlášení o výskytu kulových blesků nebo jiných výjimečných elektrických úkazů může být přidáno i v případě, že tyto jevy nezpůsobí žádné škody.    

Kritéria hlášení