European Severe Weather Database
Euroopa ohtlike ilmanähtuste andmebaas
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

kasutajatunnus:

salasõna:

mäleta mu kasutajatunnust

logi edaspidi automaatselt sisse

ESWD partnerid

Koosta ohtliku nähtuse raport

Allpool saate koostada ohtliku nähtuse raporti. Koostamisel on kolm sammu, esimeses tuleb määrata nähtuse tüüp ja toimumiskoht. Pärast raporti edastamist lisatakse see automaatselt andmebaasi tõestamata raportina. Seda on võimalus edaspidi muuta või kustutada.

Varem saadetud raporti parandamiseks või uuendamiseks saatke raport uuesti. Kontaktandmete kasti lisage kindlasti, et tegu on varem saadetud raporti uuendusega. Korrektsioone võib saata ka e-maili teel aadressile maintenance(at)eswd.essl.org


NÄHTUSE TÜÜP

Esiteks valige palun ohtliku nähtuse tüüp.

TOIMUMISKOHT

Riik

Valige lähima linna, alevi või küla nimi.

Täpitähtede asemel kasutada: ä -> a, õ ja ö -> o, ü -> uNähtuste definitsioonid

tuulispask   
Tuulekeeris, mis ei ole seotud äikese ega pilvedega. Tuulispasa läbimõõt on tüüpiliselt mõni kuni mõnikümmend meetrit ja selle ülaosa ei ulatu pilvedeni. Keerise muudab nähtavaks maapinnalt üles tõstetud liiv ja tolm või veepinnalt tõusvad pritsmed. Tuulispask tekkib maapinna ja selle kohal oleva õhu temperatuurierinevustest. Tuulise ilmaga hoonete vahel tekkivad keerised ei ole tuulispasad.    

pinnalähedane keeristorm/gustnaado
Keeris, mis tekkib konvektiivse pilve tuulefrondil ja on nähtav tänu maapinnalt üles tõstetud materjalile. Tüüpiline keerise läbimõõt on mõni kuni mõnikümmend meetrit. See ulatub maapinnalt kõrgusse, kuid ei ole ühenduses pilvega. Kui Te ei ole kindel, et tegu oli maapinnalähedase keeristormi ehk gustnaadoga, ärge valige seda nähtuse tüüpi. Kui olete kindel, et tegu oli kas tornaado või gustnaadoga, valige nähtuse tüübiks “tornaado”. Kui tegu võis olla tavalise tormituulega, valige nähtuse tüüp “tormituul”.

paduvihm  
Paduvihmaks loetakse vihmasadu, mis on nii intensiivne, et tekitab märkimisväärseid kahjustusi. Paduvihmaga on tegu ka juhul, kui kahjustusi küll ei esine, kuid sajuhulk on antud koha jaoks erakordselt suur.   

suur rahe    
Raheterade läbimõõt (kõige pikemas suunas) on 2.0 sentimeetrit või enam ja/või on tegu väiksemate raheteradega, mis tekitavad tasasele maapinnale kihi, mille paksus on 2.0 sentimeetrit või enam.     

tornaado 
Tornaado ja vesipüks on keerised läbimõõduga mõni meeter kuni mõni kilomeeter. Ulatuvad pilvest maa- või veepinnale ja muutuvad nähtavaks veeauru kondenseerumise ja/või maapinnalt üles tõstetud materjali tõttu. Valige “tornaado või vesipüks” kui tõenäoliselt oli tegu tornaado või vesipüksiga. Kui kahtlete, kas esines maapinnalähedane keeristorm ehk gustnaado või tornaado, valige “tornaado”. Kui tornaado asemel võis tegu olla tormituulega, valige “tormituul”.  

tormituul    
Tormituulega on tegu juhul, kui maksimaalse tuulepuhangu kiiruseks mõõdeti 25 m/s või rohkem või kui tormikahjustused on iseloomulikud tuulele kiirusega 25 m/s või rokem.     

heavy snowfall/snowstorm    
Snow (also snow graupel) or snowstorm causing injuries or casualties, considerable material or economical damage, or the potential to cause these, or no damage reports are known but snowfall amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

icing    
Freezing rain or freezing drizzle or freezing fog or black/clear ice or glaze or hard-packed snow or hoarfrost or rime causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

avalanche    
Slab avalanche or loose snow avalanche or land slide or mud slide or battering waves or storm surge/storm tide causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but a dimension has been observed that is exceptional for the region in question.    

lightning    
A lightning strike causing important damage to aircraft, vehicles, ships, or injuring/killing people or animals. Ball lightning or other exceptional lightning phenomena can be reported in this category also if no damage was reported.    

Reporting criteria