European Severe Weather Database
Euroopan rajuilma- ja myrskytietokanta
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

käyttäjätunnus:

salasana:

muista käyttäjätunnus

kirjaudu seuraavalla kerralla automaattisesti sisään

ESWD Yhteistyökumppanit

Ilmoita vaaraa aiheuttaneesta sääilmiöstä

Havaintojen ilmoittaminen on kolmivaiheinen alkaen ilmiötyypin ja havaintopaikan tiedoilla. Havainnon lähettämisen jälkeen havainto lisätään suoraan tietokantaan tarkistamattomana havaintona. ESWD pidättää kuitenkin oikeuden poistaa tai muokata havaintoraportissa olevia tietoja ilman eri huomautusta.

Päivittääksesi tai korjataksesi aiemmin lähettämäsi havainnon, täytä lomake uudelleen ja ilmaise selvästi "yhteystiedot" tekstilaatikossa että uudelleen lähetetyn havainnon tulee korvata aiemmin lähetetty havainto. Voit lähettää korjauksen myös sähköpostilla maintenance(at)eswd.essl.org.


ILMIÖTYYPPI

Valitse aluksi ilmiötyyppi

SIJAINTI

Maa

Lähin kaupunki tai kylä.

Voit korvata skandinaaviset kirjaimet seuraavasti ä -> a ja ö -> oMääritelmät

pölypyörre   
Pyörre, joka ei liity ukkos- tai kuuropilveen. Yleensä läpimitaltaan muutaman metrin tai muutama kymmenen metriä. Ulottuu maanpinnasta ylöspäin, mutta ei ole yhteydessä mihinkään pilveen. Pyörre muuttuu näkyväksi maasta nousevan irtaimen aineksen tai vesipisaroiden vaikutuksesta. Pienet pyörteet aiheutuvat lämpötilaeroista maanpinnan ja sen yläpuolisen ilman välillä. Maastoesteiden (rakennukset etc.) suojanpuolilla syntyviä pyörteitä ei tässä yhteydessä lueta pikkupyörteiksi.   

puuskarintamapyörre/gustnado
Pyörre, joka esiintyy ukkos- tai kuuropilven puuskarintaman yhteydessä ja tulee näkyväksi maasta nousevan irtaimen aineksen vaikutuksesta. Pyörteet ovat yleensä läpimitaltaan muutamasta metristä muutamaan kymmeneen metriin ja ulottuvat maanpinnasta ylöspäin, mutta eivät ole yhteydessä yllä oleviin pilviin. Jos et ole varma, havaittiinko gustnado todella, älä valitse gustnadoa. Jos et ole varma, oliko kyseessä tornado vai gustnado, valitse tornado. Jos havaintopaikalla havaittiin voimakas tuulenpuuska gustnadon sijaan, valitse "vaaraa aiheuttava tuulenpuuska".

rankkasade  
Rankkasade on tässä yhteydessä määritelty sateeksi, joka aiheuttaa merkittävää vahinkoa tai aiheuttaa sademääriä, jotka ovat kyseiselle alueelle poikkeuksellisia (huolimatta siitä havaittiinko vahinkoja vai ei).  

suuret rakeet    
Rakeet, joiden suurin läpimitta on vähintään 2 cm tai enemmän. Lisäksi pienemmät rakeet, jotka kerryttävät tasaiselle pinnalle vähintään 2 cm raekerroksen.    

tornado 
Tornado tai vesipatsas on maan tai vesipinnan ja ukkospilven alapinnan välinen pyörre, jonka läpimitta on muutamasta metristä pariin kilometriin. Pyörre tulee näkyväksi pinnasta irtoavan aineksen sekä vesihöyryn tiivistymisen vaikutuksesta.

Huom! Valitse tornado tai vesipatsas, jos olet epävarma, oliko kyseessä tornado vai gustnado. Jos on mahdollista, että kyseessä oli voimakas ukkospuuska, valitse "vaaraa aiheuttava tuulenpuuska". 

vaaraa aiheuttavat tuulenpuuskat    
Vaaraa aiheuttava tuulenpuuska on puuska, jonka mitattu voimakkuus on vähintään 25 m/s tai puuska, joka aiheuttaa sellaiset vahingot, että tuulennopeuden voidaan päätellä olleen vähintään 25 m/s.    

heavy snowfall/snowstorm    
Snow (also snow graupel) or snowstorm causing injuries or casualties, considerable material or economical damage, or the potential to cause these, or no damage reports are known but snowfall amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

icing    
Freezing rain or freezing drizzle or freezing fog or black/clear ice or glaze or hard-packed snow or hoarfrost or rime causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

avalanche    
Slab avalanche or loose snow avalanche or land slide or mud slide or battering waves or storm surge/storm tide causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but a dimension has been observed that is exceptional for the region in question.    

lightning    
A lightning strike causing important damage to aircraft, vehicles, ships, or injuring/killing people or animals. Ball lightning or other exceptional lightning phenomena can be reported in this category also if no damage was reported.    

Reporting criteria