European Severe Weather Database
Databank van gevaarlijk weer in Europa
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

gebruikersnaam:

wachtwoord:

gebruikersnaam onthouden

volgende keer direct aanmelden

ESWD partners

Doe een melding van zwaar weer

U kunt in drie stappen uw melding doen te beginnen met het type en de locatie van de gebeurtenis hieronder. Alle meldingen worden direct aan de databank toegevoegd als een niet-geverifiëerde melding. We behouden ons wel het recht voor om gegevens in de databank zonder kennisgeving te wijzigen of verwijderen.

Om een eerdere melding te corrigeren kunt u het beste de melding nogmaals doen en aangeven dat de melding een oudere vervangt. U kunt ook een correctie sturen naar maintenance(at)eswd.essl.org (zonder de haakjes)


TYPE ZWAAR WEER

Welke soort gebeurtenis trad op?

LOCATIE

Land

Kies de naam van de dichtstbijzijnde plaats, dorp of stad.

U kunt puntjes, haakjes en andere toevoegingen aan tekens weglaten, bijv. ü -> uDefinities

stof- of zandhoos   
Een wervel die niet samenhangt met een buienwolk, die normaal gesproken tussen een paar meters en een paar tientallen meters in doorsnede is. Een stof- of zandhoos staat in contact met het aardoppervlak, maar is niet met een wolk verbonden en is zichtbaar doordat materiaal zoals stof of zand van het aardoppervlak wordt opgetild. Een stof- of zandhoos wordt altijd veroorzaakt door temperatuurverschillen tussen het oppervlak en de lucht erboven; wervels aan de lijzijde van objecten zoals gebouwen worden niet tot stof- of zandhozen gerekend.   

gustnado
Een wervel langs een 'gust front' ofwel de voorste begrenzing van een valwind die zichtbaar is doordat materialen vanaf het aardoppervlak worden opgetild. De doorsnede is enkele meters to enkele tientallen meters in doorsnede en strekt zich vanaf het aardoppervlak naar boven uit, maar is niet verbonden met een wolk. Als het niet zeker is of een tornado of een gustnado voorkwam, kies dan voor 'tornado'. Als een zware windstoot kan zijn voorgekomen in plaats van een gustnado, kies dan niet voor een gustnado.

zware regenval  
Zware regenval is hier gedefiniëerd als een hoeveelheid regen, die zo groot is dat significante schade wordt veroorzaakt, of wanneer dit niet het geval is, een hoeveelheid die zeer uitzonderlijk is voor het gebied in kwestie.  

grote hagel    
Hagelstenen die tenminste 2.0 cm groot zijn (in de richting waarin ze het langst zijn) en/of hagelstenen die een laag van tenminste 2.0 cm dikte vormen op vlakke delen van het aardoppervlak.    

tornado 
Een tornado (ook wel: windhoos) of waterhoos is een wervel die normaal gesproken een diameter heeft tussen enkele meters en enkele kilometers, die zich uitstrekt tussen een buien- of stapelwolk en het aardoppervlak. De wervel is vaak zichtbaar is door condensatie van waterdamp tot waterdruppeltjes (als in een wolk) of doordat materiaal (bijv. water, in het geval van een waterspout) van het aardoppervlak wordt opgetild.

Opmerking: kies "tornado of waterhoos" alleen wanneer een tornado, waterhoos of gustnado kan zijn voorgekomen. Als er twijfel is dat het ook een zware windstoot zou kunnen betreffen, kies dan die categorie. 

zware windstoot    
Een zware windstoot wordt voor de ESWD gedefiniëerd als een windstoot die een gemeten snelheid van tenminste 25 m/s bezat of een windstoot die dergelijke schade veroorzaakte dat zulke snelheden waarschijnlijk zijn opgetreden.    

zware sneeuwval of sneeuwstorm    
Sneeuw (of korrelsneeuw) (eventueel in combinatie met een sneeuwjacht of -storm) met een zodanige intensiteit dat een belangrijke ontwrichting van het dagelijks leven danwel aanzienlijke materiële of economische schade het gevolg is, of zou kunnen zijn.    

ijsaccumulatie    
IJsaccumulaties op het aardoppervlak of objecten (zoals elektriciteitsleidingen) van een zodanige hoeveelheid dat een belangrijke ontwrichting van het dagelijks leven danwel aanzienlijke materiële of economische schade het gevolg is, of zou kunnen zijn. De ijslaag kan een resultaat zijn van aanvriezende regen, motregen of mist, of van directe afzetting van waterdamp, resulterend in ijzel, rijp of ruige rijp.    

lawine    
Een snelle neerwaartse stroom van sneeuw langs een helling.    

blikseminslag met schade    
Een blikseminslag die belangrijke schade veroorzaakt aan een vliegtuig, voertuigen, schepen of die een mens of dier doodt of verwondt.    

Reporting criteria