European Severe Weather Database
Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

nazwa użytkownika:

hasło:

zapamiętaj użytkownika

Logowanie automatycznie

ESWD Partnerzy

Raport o gwałtownym zjawisku atmosferycznym

Poniżej możesz napisać swój raport o gwałtownym zjawisku meteorologicznym w trzech krokach, zaczynając od wyboru typu zjawiska i nazwy miejscowości, w której się pojawiło. Po wypełnieni formularza i naciśnięciu przycisku "Wyślij" raport zostanie bezpośrednio umieszczony w bazie jak raport niepotwierdzony. Jednakże zachowujemy pełne prawa do edytowania i usuwania raportów bez wcześniejszego powiadamiania.

W celu poprawienia lub uaktualnienia wcześniejszego raportu o danym zjawisku, prosimy powtórzyć dodanie raportu zostawiając w rubryce "kontakt" puste pole - wtedy nowy raport powinien zastąpić poprzednią informację o zjawisku. Poprawkę do raportu możesz wysłać nam także przez e-mail: maintenance(at)eswd.essl.org (bez nawiasów).


TYP ZJAWISKA

Na początek, prosimy o wybranie typu zjawiska

MIEJSCOWOŚĆ

Państwo

Wybierz nazwę najbliższej miejscowości.

Możesz zastąpić zespoły znaków (lub znaki używane tylko w niektórych językach) poprzez umieszczenie w ich miejscu innego, podobnego znaku, np. ü -> uDefinicje

trąba pyłowa / diabełek pyłowy   
Wir nie związany z burzą, zwykle ma od kilku do kilkudziesięciu metrów średnicy, rozrasta się od powierzcni ziemi do góry, ale nie dociera do żadnej chmury. Staje się on widoczny , jeśli uniesie pył lub piach, gdy pojawi się na lądzie, bądź kropelki wody, gdy pojawi się nad powierzchnią wody. Mniejsze wiry wywołane są przez różnicę temperatur między powierzchnią ziemi a powietrzem znajdującym się nad nią. Zawirowania powstałe od strony zawietrznej niektórych obiektów (np. budynków) nie są zaliczane do wirów powietrznych.   

gustnado
Wir pojawiający się wzdłuż frontu szkwałowego burzy, podnoszący drobiny z powierzchni ziemi, przez co staje się widoczny. Zazwyczaj zjawisko ma od kilku do kilkudziesięciu metrów średnicy i rozbudowywuje się od powierzchni ziemi do góry, jednak nie jest połączone z chmurą. W razie niepewności, czy gustnado rzeczywiście miało miejsce, nie raportuj tego zjawiska. Jeżeli jest pewne że wystąpiło albo gustnado, albo tornado, to wybierz z listy typów zjawisk "tornado". Jeśli zamiast gustnado mógł wystąpić porywisty wiatr, to z listy typów zjawisk wybierz "porywisty wiatr".

silny deszcz / ulewa  
Ulewa / silny deszcz, to opad deszczu, który był na tyle obfity, że spowodował znaczące szkody, lub szkody po opadach nie są znane, ale suma obserwowanych opadów była nadzwyczaj duża (przekroczyła wieloletnią normę opadów dla danego obszaru w danym czasie).  

duży grad     
Spadające gradziny miały średnicę (długość) 2 cm lub więcej, albo opad z mniejszymi gradzinami był na tyle intensywny, że utworzył on pokrywę gradową na powierzchni ziemi o grubości 2 cm lub więcej.    

tornado / trąba powietrzna 
Tornado (trąba powietrzna) lub trąba wodna jest wirem powietrznym rozbudowywującym się z chmury konwekcyjnej w kierunku powierzchni ziemi, którego średnica wynosi od kilku metrów do kilku kilometrów. Wir może być widoczny w wyniku kondensacji pary wodnej i / lub w wyniku unoszenia różnych materiałów z powierzchni Ziemi (np. wody w przypadku trąby wodnej).

Uwaga: wybierz "tornado (trąba powietrzna) lub trąba wodna", gdy te zjawiska miały dużą szansę na pojawienie się, lub w przypadku wątpliwości, czy zgłaszane zjawisko było tornadem (trąbą powietrzną) czy gustnado. Jeśli jest możliwe, że zamiast tornada (trąby powietrznej) wystąpił porywisty wiatr, wybierz kategorię "porywisty wiatr". 

porywisty wiatr    
Porywistym wiatrem jest poryw wiatru osiągający prędkość co najmniej 25m/s lub powodujący takie szkody, że prędkość wiatru prawdopodobnie osiągała w nim wartość 25m/s lub wyższą.    

heavy snowfall/snowstorm    
Snow (also snow graupel) or snowstorm causing injuries or casualties, considerable material or economical damage, or the potential to cause these, or no damage reports are known but snowfall amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

icing    
Freezing rain or freezing drizzle or freezing fog or black/clear ice or glaze or hard-packed snow or hoarfrost or rime causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

avalanche    
Slab avalanche or loose snow avalanche or land slide or mud slide or battering waves or storm surge/storm tide causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but a dimension has been observed that is exceptional for the region in question.    

lightning    
A lightning strike causing important damage to aircraft, vehicles, ships, or injuring/killing people or animals. Ball lightning or other exceptional lightning phenomena can be reported in this category also if no damage was reported.    

Reporting criteria