European Severe Weather Database
Evropska podatkovna baza o ekstremnih vremenskih pojavih
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

uporabniško ime:

geslo:

zapomni si uporabnisko ime

ostani prijavljen

ESWD partnerji

poročilo o ekstremnem vremenskem dogodku

Spodaj lahko vnesete poročilo v treh korakih. Začnete s tipom in lokacijo dogodka. Po oddaji bo poročilo takoj dodano v bazo podatkov kot "nepreverjeno". Zadržujemo si pravico, da poročilo spremenimo ali izbrišemo brez obvestila.

Za osvežitev ali popravek poročila o že vnešenem dogodku, prosimo ponovno vnesite poročilo in pojasnite pod rubriko kontaktne informacije, da gre za popravek že obstoječega poročila. Popravek lahko tudi pošljete na elektronski naslov maintenance(at)eswd.essl.org


TIP DOGODKA

Prosimo, izberite tip dogodka

LOKACIJA

država

Izberite ime najbližjega mesta, vasi ali naselja.

Specifične črkovne znake lahko zamenjate z njihovimi ekvivalenti, npr. ü -> u ali š -> sDefinicije

peščen vrtinec   
Vrtinec, ki ni povezan s konvektivno nevihtno celico, z značilnim premerom med nekaj do nekaj deset metrov. Razteza se od tal in ne doseže baze oblakov. Viden je zaradi materiala, ki ga dvigne od tal (peščen vrtinec) ali zaradi vodnih kapljic (vodni vrtinec). Manjši tovrstni vrtinci nastanejo zaradi temperaturnih razlik med tlemi in zrakom tik nad tlemi. Vrtinci v zavetrju ovir (npr. stavb) ne sodijo med tovrstne pojave.   

gustnado
Vrtinec, ki nastane ob fronti nevihtnega piša. Viden zaradi materiala, ki ga veter dvigne od tal. Ima značilen premer med nekaj do nekaj deset metrov. Razteza se od tal in ne doseže baze oblakov. če ste v dvomu ali je res šlo za gustnado, ga ne izberite za poročanje. če ste prepričani, da ste opazili tornado ali gustnado, izberite tornado. če opažen pojav lahko opišete kot "močan sunek vetra", prosimo uporabite ta opis.

močan dež  
Močan dež je tukaj mišljen kot dež, ki pada s tolikšno intenziteto, da lahko povzroča škodo ali pa da gre za nad obravnavanim območjem izjemne količine padavin.  

debela toča    
Zrna toče z najdaljšo prečno dimenzijo vsaj 2 cm ali pa manjša zrna toče, ki ravno površino pokrijejo s plastjo, debelo vsaj 2 cm.    

tornado 
Tornado (ali, nad vodnimi površinami, tromba) je vrtinec z značilnim premerom nekaj metrov do nekaj kilometrov, ki se razteza od baze nevihtnega oblaka do tal. Viden je lahko zaradi vodnih kapljic, ki nastanejo s kondenzacijo, ali zaradi materiala, dvignjenega od tal (v primeru trombe zaradi dvignjene vode).

Opomba: v primeru dvoma izberi tornado, če se je pojavil tornado ali "gustnado". če opažen pojav lahko opišete kot "močan sunek vetra", prosimo uporabite ta opis. 

močni sunki vetra    
Močan (oziroma viharen) sunek vetra je sunek vetra z izmerjeno hitrostjo vsaj 25 m/s ali pa je povzročil tolikšno škodo, da je verjetno, da je bila maksimalna hitrost sunka enaka ali večja kot 25 m/s.    

heavy snowfall/snowstorm    
Snow (also snow graupel) or snowstorm causing injuries or casualties, considerable material or economical damage, or the potential to cause these, or no damage reports are known but snowfall amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

icing    
Freezing rain or freezing drizzle or freezing fog or black/clear ice or glaze or hard-packed snow or hoarfrost or rime causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

avalanche    
Slab avalanche or loose snow avalanche or land slide or mud slide or battering waves or storm surge/storm tide causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but a dimension has been observed that is exceptional for the region in question.    

lightning    
A lightning strike causing important damage to aircraft, vehicles, ships, or injuring/killing people or animals. Ball lightning or other exceptional lightning phenomena can be reported in this category also if no damage was reported.    

Reporting criteria