European Severe Weather Database
European database of severe weather events
Version 4.5   (Aug 2023)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

username:

password:

remember username

log on immediately next time

ESWD Partneri

Melden Sie ein Unwetterereignis

Nižšie môžete nahlásiť jav v troch krokoch, začínajíc s typom javu a miestom jeho výskytu. Po vložení budú javy pridané priamo do databázy ako neoverené hlásenia. Ale vyhradzujeme si právo na vymazanie alebo úpravu dát bez upozornenia.

Na doplnenie alebo úpravu hlásenia, ktoré bolo vložené predtým, prosím vložte hlásenie o jave znova a dajte jasne vedieť v kontaktných informáciách, že toto hlásenie nahrádza hlásenie, ktoré bolo vložené predtým. Môžete taktiež zaslať opravu cez mail na maintenance(at)essw.essl.org(bez zátvoriek).


DRUH JAVU

Najskôr prosím zvoľte druh javu

MIESTO

Krajina

Vyberte názov najbližšieho města, obce alebo dediny..

Možno vynechať diakritiku písmen a nechať len ich jednoduché ekvivalenty, například. Ž -> Z.Definície

Prachový/Pieskový vír   
Vír, ktorý nie je spojený s búrkou, často v priemere merajúci od pár metrov do pár desiatok metrov, vyvíjajúci sa od zemského povrchu smerom nahor. Je zviditeľnený materiálom zdvihnutým zo zemského povrchu alebo vodnými kvapôčkami. Tieto nižšie vzdušné víry vznikajú z teplotného rozdielu medzi povrchom a vzduchom nad ním. Víry v závetrí objektov (napr. budov) nie sú považované za „nižšie vzdušné víry“    

Gustnado
Vzdušný vír vznikajúci na čele výtoku studeného vzduchu búrky, ktorý je zviditeľnený materiálom zdvihnutým zo zemského povrchu. Má typicky v priemere niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov a vyvíja sa v smere od zemského povrchu nahor ale nie je spojený s oblakom. V prípade nejasnosti, či naozaj išlo o gustnádo, neurčujte jav jako gustnádo. Ak je isté, že išlo o gustnádo alebo tornádo, zvoľte tornádo. Ak sa miesto gustnáda mohli vyskytnúť všeobecne len silné nárazy vetra, prosím vyberte túto skupinu.

Prívalový dážď  
Prívalový dážď je definovaný ako dážď padajúci v tak veľkých množstvách, že významné škody sú spôsobené pobodnou alebo ak množstvá sú výnimočne vysoké pre daný región.  

Veľké krúpy    
Pád krúp majúcich v priemere ( alebo najdlhšom rozmere) 2 centimetre a/alebo menších krúp ktoré vytvoria vrstvu 2 cm a via na plochých častiach zemského povrchu.     

Tornádo 
Tornádo alebo vodná smršť je vzdušný vír majúci typicky pár metrov až pár kilometrov v priemere, vyvíjajúci sa medzi konvektívnym oblakom a zemským povrchom. Môže byť zviditeľnený kondenzáciou vodnej pary alebo zdvihnutým materiálom zo zemského povrchu ( napr. voda v prípade vodnej smršte.

Poznámka: Vyberte kategoriu „tornádo alebo vodná smršť“ keď s veľkou pravdepodobnosťou sa jeden z týchto javov vyskytol alebo ak sú pochybnosti medzi tornádom alebo gustnádom. V prípade, ak mohlo ísť len o „silné nárazy vetra“ zvoľte prosím túto kategóriu.  

silné nárazy vetra    
Silný náraz vetra je náraz, ktorému bola zmeraná rýchlosť najmenej 25 m/s alebo ktorý spôsobil škody, ktoré korešpondujú s rýchlosťou vetra 25 m/s a vyššie.    

heavy snowfall/snowstorm    
Snow (also snow graupel) or snowstorm causing injuries or casualties, considerable material or economical damage, or the potential to cause these, or no damage reports are known but snowfall amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

icing    
Freezing rain or freezing drizzle or freezing fog or black/clear ice or glaze or hard-packed snow or hoarfrost or rime causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but amounts have been observed that are exceptional for the region in question.    

avalanche    
Slab avalanche or loose snow avalanche or land slide or mud slide or battering waves or storm surge/storm tide causing significant interruptions of daily life or causing damage is observed, or no damage reports are known but a dimension has been observed that is exceptional for the region in question.    

lightning    
Lightning stroke causing significant damage or injuries to aircraft, vehicles, ships, people, animals, etc. or lightning strikes from a given peak current, according to lightning detection networks.    

Reporting criteria