European Severe Weather Database
Европейска база данни за локални опасни метеорологични явления
Version 4.4   (Dec 2018)          The ESWD is operated by European Severe Storms Laboratory

username:

password:

запомни username

следващият път влезни автоматично

language: enlanguage: delanguage: frlanguage: eslanguage: rulanguage: itlanguage: trlanguage: pllanguage: nllanguage: ptlanguage: grlanguage: czlanguage: filanguage: sklanguage: silanguage: ee

ESWD партньори

Loading data ...
Ajax-loader.gif
Избраните данни от базата данни

подбран: всички сведения
- появяващи се между 10-09-2019 00:00 и 17-09-2019 24:00 GMT/UTC

брой избрани събития: 97
Само първите 25 избраните събития са показани в таблица
Dynamic map     Static Map

tornado смерч (торнадо)   wind силен порив на вятъра   hail едра градушка   rain силен дъжд
  funnel облак с хобот   gustnado прашна вихрушка   devil прашен дявол
  snow heavy snowfall/snowstorm   ice icing   avalanche avalanche   lightning lightning
ДЕФИНИЦИЯ

таблица от всички избрани сведения

силен порив на вятъра

to map

Kihnu 
Естония (58.13 N, 23.95 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
13:30 UTC (+/- 30 min.)

базирано върху: информация от: сведение от наблюдение в метеорологична станция,  сведение от интернет-сайт
скорост на вятъра: 25.8 m/s
Stormy weather; strong SW wind associated with the secondary low
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/tuul/
Reference: Data: Estonian Weather Service; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Dirhami  Läänemaa 
Естония (59.20 N, 23.50 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
12:30 UTC (+/- 30 min.)

базирано върху: информация от: сведение от наблюдение в метеорологична станция,  сведение от интернет-сайт
скорост на вятъра: 26.1 m/s
Stormy weather; strong SW wind associated with the secondary low
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/tuul/
Reference: Data: Estonian Weather Service; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Osmussaare  Läänemaa 
Естония (59.29 N, 23.39 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
08:30 UTC (+/- 30 min.)

базирано върху: информация от: сведение от наблюдение в метеорологична станция,  сведение от интернет-сайт
скорост на вятъра: 25.7 m/s
Stormy weather; strong SW wind associated with the secondary low
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/tuul/
Reference: Data: Estonian Weather Service; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Pakre  Harjumaa 
Естония (59.35 N, 24.12 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
08:30 UTC (+/- 30 min.)

базирано върху: информация от: сведение от наблюдение в метеорологична станция,  сведение от интернет-сайт
скорост на вятъра: 25.0 m/s
Stormy weather; strong SW wind associated with the secondary low
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/tuul/
Reference: Data: Estonian Weather Service; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Haademeeste  Pärnumaa 
Естония (58.08 N, 24.51 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
08:30 UTC (+/- 30 min.)

базирано върху: информация от: сведение от наблюдение в метеорологична станция,  сведение от интернет-сайт
скорост на вятъра: 25.0 m/s
Stormy weather; strong SW wind associated with the secondary low
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/tuul/
Reference: Data: Estonian Weather Service; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Korgu  Raplamaa 
Естония (59.01 N, 24.69 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
08:16 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Lipstu  Raplamaa 
Естония (58.98 N, 24.67 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
08:16 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Kuusiku  Raplamaa 
Естония (58.98 N, 24.72 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
08:16 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Jalase  Raplamaa 
Естония (58.97 N, 24.62 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
08:16 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Sookula  Pärnumaa 
Естония (58.12 N, 24.57 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:54 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Haademeeste  Pärnumaa 
Естония (58.08 N, 24.51 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:54 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Soometsa  Pärnumaa 
Естония (58.19 N, 24.60 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:54 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Voiste  Pärnumaa 
Естония (58.21 N, 24.48 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:54 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Tõstamaa  Pärnumaa 
Естония (58.33 N, 24.00 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:32 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Sammaste  Viljandimaa 
Естония (58.24 N, 25.44 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:27 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Ereste  Viljandimaa 
Естония (58.20 N, 25.50 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:27 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Eletrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Emmaste  Hiiumaa 
Естония (58.70 N, 22.62 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:06 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Kuusnomme  Saaremaa 
Естония (58.31 N, 21.98 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:00 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Atla  Saaremaa 
Естония (58.29 N, 21.93 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:00 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Austla  Saaremaa 
Естония (58.28 N, 21.88 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:00 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Karala  Saaremaa 
Естония (58.26 N, 21.92 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:00 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Ventspils  Ventspils 
Латвия (57.39 N, 21.56 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
07:00 UTC ( 3 часа)

базирано върху: информация от: сведение от наблюдение в метеорологична станция,  сведение от интернет-сайт
скорост на вятъра: 25.8 m/s
Stormy weather; strong wind gusts were measured
https://www.facebook.com/VSIALVGMC/photos/rpp.311905062236218/2593720287388006/?type=3&theater
Reference: Data: Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs; 16 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Koovi  Saaremaa 
Естония (58.23 N, 22.04 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
06:43 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Kotlandi  Saaremaa 
Естония (58.22 N, 22.09 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
06:43 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

силен порив на вятъра

to map

Koimla  Saaremaa 
Естония (58.22 N, 22.14 E) < 1 km
15-09-2019  (Неделя)
06:43 UTC ( 5 мин.)

базирано върху: информация от: government-based sources / administrative organisations,  сведение от интернет-сайт
Impacts: Power transmission damaged or destroyed
Strong wind associated with the secondary low; power outages
https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart
Reference: Elektrilevi.ee; 15 SEP 2019;

report status: репортът е приет (QC1)

контакт: Kairo Kiitsak (Voluntary Observer Person)

Предоставяне сведение за ESWD

Посетителите се окуражават да предоставят репорти. За да предоставите сведение за опасно явление, кликнете тук.

Направи селекция

внимавайте да изберете кутийките в ляво когато попълвате избрания период време

и (dd-mm-yyyy hh:mm)

Селекция на картата

Изберете всички...

дяволи от прах, пясък или пара
прашни вихрушки
едри градушки
силни валежи
смерчове (торнада)
силни пориви на вятъра
heavy snowfalls/snowstorms
icings
avalanches
lightnings

появявайки се в    

внимавайте да изберете кутийките в ляво когато попълвате границите за географска ширина/дължина

появяващи се между (мин) и (макс) градус географска ширина

появяващи се между (мин) и (макс) градус географска дължина

report status
както е получено (QC0)
проверката за достоверност приключи (QC0+)
репортът е приет (QC1)
събитието е верифицирано (QC2)

Вземете под внимание, че искането на много данни може да отнеме известно време.